Wyszukaj ogłoszenia

Klasy ziemii - jakie są, do czego służą i jak je cenić?

NIERUCHOMOŚCI BEZ TAJEMNIC - Klasy ziemii, jakie są, do czego służą i jak je cenić?

W Polsce mamy 8 klas ziemii. Piszę o nich, bo w świecie nieruchomości posługujemy się nimi cały czas. Oto one:kłos pszenicy 2

klasa I - najlepsze gleby orne

klasa II - bardzo dobre gleby orne

klasa III - dobre gleby orne

klasa IVa - średniej jakości gleby orne, lepsze

klasa IVb - średniej jakości gleby orne, gorsze

klasa V - słabe gleby orne

klasa VI - najsłabsze gleby orne.

 

Informację o klasie ziemii możemy uzyskać pobierając z urzędu tzw. WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW z Wydziału Geodezji właścwiego dla badanego terenu. 

Iw wyższa klasa ziemii tym droższa. Handlując ziemią rolną najczęściej podajemy powierzchnię w hektarach, znawcy pytają również o hektar przeliczeniowy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na swojej stronie ceny zakupu i sprzedaży użytków rolnych wg województw wg kolejnych kwartałów w danym roku.

 

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kw. 2015 r. według województw obowiązujące od 25.05.2015 r.

Województwo 

Grunt orny

ogółem

Dobry 
(klasy I, II, IIIa)

Średni 
(klasy IIIb, IV)

Słaby 
(klasy V, VI)

w złotych za hektar

 

1

2

3

4

POLSKA

36 203

48 770

36 898

25 756

Dolnośląskie

33 876

42 985

33 686

24 403

Kujawsko-pomorskie

49 618

61 758

49 227

    34 545

Lubelskie

25 632

40 301

25 887

16 670

Lubuskie

24 525

30 193

25 510

21 048

Łódzkie

32 474

41 371

35 063

23 952

Małopolskie

27 042

33 000

25 660

21 039

Mazowieckie

32 581

46 673

34 734

23 552

Opolskie

48 105

65 926

43 885

32 270

Podkarpackie

20 850

25 333

20 856

16 104

Podlaskie

31 948

36 868

34 209

26 316

Pomorskie

35 494

51 725

35 868

27 797

Śląskie

31 767

51 905

31 550

21 373

Świętokrzyskie

24 352

32 284

22 965

15 980

Warmińsko-mazurskie

35 921

49 692

37 125

29 429

Wielkopolskie

47 937

62 486

48 984

34 520

Zachodniopomorskie

24 248

27 496

25 267

20 299

 

Autor: Dominika Stryj 

Porady

Najnowsze artykuły

Ilość odwiedzin w ciągu ostatnich 30 dni: 5942 (+78.49%).